Information och priser

Boka ditt första möte idag!


Det vanligaste  upplägget. Du hittar fler på min bokningssida

Funktionsmedicinskt Startprogram

3 månader

Kostnad 15 000 SEK inkl 25 % moms (för förtag 15000 SEK ex moms)
Tillkommer gör kostnad för blodprofil och labbtester på cirka 8 - 12 000 SEK samt för eventuella näringstillskott.

Vårt program Funktionsmedicinskt Startprogram 3 månader vänder sig till dig med sjukdom och symtom och som med rätt kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder vill ge förutsättningar för läkning och symtomlindring.

Programmets innehåll vilar på en vetenskaplig grund och utförs av en Cert. FMI Funktionsmedicinsk Terapeut utbildad av Funktionsmedicinska Institutet. Programmet genomförs som fysiska möten, videomöten eller via telefonsamtal och bygger på en beprövad och systematiska metod för framgångsrika resultat. Programmet ser ut på följande sätt:


Vi sätter hela din livssituation i fokus- utöver kosten går vi igenom stress, sömn, träning, dagliga rutiner m.m. Jag finns under din utbildning till hands för dig som rådgivare och coach. Du får en bra grund att stå på och kan sedan komplettera med fler tillfällen för uppföljning och stöd.


BOUMEDIENNE CONSULTING GROUR AB'S ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor och behandling av personuppgifter

 Allmänna villkor

Följande villkor reglerar de beställningar som görs av kunden (hädanefter "Du") hos Boumedienne consulting group  AB (hädanefter kallat "BCG", "Oss" eller "Vi").

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är en del av det avtal (”Avtalet”) som du ingår genom att använda Boumedienne.com eller boumedienne.kaddio.com och/eller göra en beställning. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör en beställning.

  • Jag samtycker till att mottagande yrkesutövare av denna hälsoenkät digitalt lagrar angivna personuppgifter som anges i denna hälsoenkät. (se nedan för vår policy om hur vi lagrar personuppgifter)

  • Information du lämnar om din klient/patients hälsotillstånd till mottagande yrkesutövare är sanningsenlig.

  • Jag är medveten om att råd om kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder från mottagande yrkesutövare ej ersätter läkemedel eller annan behandling från läkare eller annan vårdgivare.

  • Jag är medveten om att det inte finns några garanterade resultat när jag genomför ett köp av och nyttjar någon av mottagande yrkesutövares tjänster.

  •  Jag är medveten om att köpt tjänst kan behöva kompletteras med fler köp om jag har ytterligare frågeställningar.

  • Jag är medveten om att mottagande yrkesutövare aldrig ställer några medicinska diagnoser och att mottagande yrkesutövare inte ger några behandlingar av sjukdomar.

  • Jag är medveten om att mottagande yrkesutövare aldrig ger några rekommendationer om läkemedel, dopningspreparat eller medicinsk behandling.

  •  Jag är medveten om att den rådgivning som jag får när tjänster från mottagande yrkesutövare nyttjas är endast att betrakta som vägledande.

Priser och betalning

Priserna för våra tjänster är angivna i svenska kronor (SEK) och betalning kan enbart göras i SEK. Betalning sker via betalningsmodul på Boumedienne.kaddio.com. Priset du betalar är det pris som gäller när du lägger ordern. Detta gäller även ifall priset ändras efter det att du lagt ordern. Du ansvarar för att betalkortets information stämmer. Vid köp genom betalningsmodulen kommer ordern att behandlas först när betalningen har gått igenom och BCG har fastställt auktorisation av betalkortet. BCG bär ej något ansvar för eventuella förseningar i samband av auktorisation från betalningsleverantör. För det fall ditt betalningsmedel ej är godkänns kommer ordern inte att godkännas och ej heller genomföras.

Alla priser är exklusive moms och övriga kostnader.

Vid val av faktura som betalningsmetod kommer sedvanlig kreditprövning att göras. Vid utebliven eller försenad betalning tillkommer ränta enligt 6§ räntelagen från fakturans förfallodag tills dess att full betalning sker. BCG har vidare rätt att vid utebliven eller försenad betalning debitera en påminnelseavgift om 60 SEK. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag.

Beställning

Genom att slutföra  beställningen för tjänster utförda av BCG, godkänner du att köpa de tjänster som lagts i beställningen. Först när ordern godkänts av BCG, resulterar det i ett avtal.

BCG förbehåller sig rätten att annullera och/eller ej godkänna den lagda ordern i de fall något av följande inträffar:

-       BCG’ s kapacitet har tillfälligt nått sin övre gräns och kan ej uppfylla önskad tjänst vid önskat tillfälle.

Om så sker kommer BCG att informera dig om tjänstens otillgänglighet och antingen annullera beställningen, eller erbjuda dig en ny tidpunkt för utförandet av tjänsten.

-       Det har uppstått tekniska fel på vår hemsida BCG gällande pris eller övrig detaljerad information gällande tjänsterna.

 BCG förbehåller sig rätten att avslå en beställning även om någon av ovanstående ej föreligger.

Ansvar

Om BCG förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt villkoren på grund av omständighet som BCG inte råder över - force major, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för BCGs prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.

Reklamation

Om du är missnöjd skall klagomålet/reklamationen tillhandages BCG inom skälig tid efter att tjänsten har levererats till dig - klagomål/reklamation som lämnas inom fyra (4) dagar är alltid inom skälig tid. Vid reklamation åligger det dig att redogöra för det du anser felaktigt i tjänsten för bedömning av eventuella åtgärder.

BCG ansvarar inte för direkta eller indirekta skador inkluderat men inte begränsat till utebliven vinst, förlorat anseende, eller avbrott i näringsverksamhet.

Policy

Denna policy omfattar Boumedienne Consulting Group  AB. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Boumedienne Consulting Group  AB, Ceremonimästarvägen 30, 18140 Lidingö, med telefon 0703569995. Petra Boumedienne är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Boumedienne Consulting Group AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Boumedienne Consulting Group  AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn, adresser och telefonnummer som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Boumedienne Consulting Group  AB. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Boumedienne Consulting Group  AB räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

Boumedienne Consulting Group AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

  • Google Analytics, varaktig 2 år.

– Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Boumedienne Consulting Group AB kopplade till webbplatsen. Boumedienne Consulting Group AB har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.

– Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

  • Facebook Pixel, varaktig 12 månader

– Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Boumedienne Consulting Group AB har ingen direkt tillgång till denna användardata.

– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Boumedienne Consulting Group AB koncern och till våra samarbetspartners. Boumedienne Consulting Group AB kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.